حوزه فعالیت سایت

این سایت در حوزه فروش کالاهای ضروری خانوارها در شهر شیراز و حومه فعالیت دارد.

روز به روز